ქარხნის ტური

შეფუთვის პროცესი

ხის დამუშავების პროცესი

რბილი შეფუთვის პროცესი

აპარატურის პროცესი